اصول لینک سازی در محتوا

اصول لینک سازی در محتوا

در نوشتن محتو و مقالات یکی از فاکتور های مهمی که با آن مقاله ما رتبه میگیرد، لینک سازی آن است. در این مقاله قصد داریم به نکات مهم و حائز اهمیت آن اشاره کنیم.

سئو کردن و بهینه سازی url

بهینه سازی و سئو کردن url

بهینه سازی url یکی از نکات حائز اهمیت در یک صفحه سئو شده می باشد. این کار برای آن است که گوگل بهتر و سریعتر آن را بفهمد و باتوجه به این به صفحه شما رتبه بهتری بدهد.

سئو کردن بدنه اصلی محتوا و نکات بهینه کردن آن

سئو کردن بدنه اصلی محتوا به خاطر اینکه به صورت مستقیم با روحیات و تجربیات کاربر سروکار دارد بسیار حائزاهمیت می باشد.

بهینه سازی تصاویر و راز های سئو کردن عکس

بهینه سازی تصاویر سئو

بهینه سازی تصاویر یکی از ضروری ترین اقدامات در راستای سئو کردن محتوا می باشد. با این کار سرعت بارگذاری سایت شما افزایش می یابد و صفحه ای کاربر پسندی را خواهید داشت.